Misiune

Institutul Cultural Român este o instituţie publică de interes naţional aflată sub autoritatea Senatului României, dispunând de buget propriu şi dotată cu o reţea de institute culturale româneşti în străinătate.
ICR funcţionează din anul 2004 şi dispune de 18 institute culturale româneşti în afara României. 

Principii de funcţionare:Despre Institutul Cultural Român

Institutul Cultural Român, instituţie publică de interes naţional înfiinţată în 2003, are drept scop creşterea vizibilităţii valorilor culturale româneşti în lume. Diseminarea informaţiei şi derulara de proiecte culturale, în care sunt implicaţi operatori culturali români, sunt principalele căi de îndeplinire a scopului propus.

Institutul Cultural Român reprezintă, în acelaşi timp, şi un canal de comunicare între publicul străin şi produsele culturale româneşti. Exportul cultural dinspre România se face, în principal, prin intermediul celor 18 institute din străinătate, de la Beijing, Berlin, Bruxelles, Budapesta şi filiala de la Seghedin, Chişinău, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varşovia, Veneţia, Viena. Misiunea lor constă în crearea unor evenimente de impact, în calibrarea ofertei în funcţie de tipologia publicului străin, în menţinerea echilibrului între simţul identităţii şi deschiderea internaţională.

Institutul Cultural Român se adrează atât mediului cultural din străinătate, cât şi celui din România, prin burse şi cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească, bursele "Constantin Brâncuşi" şi "Gheorge Enescu" (desfăşurate la Cité Internationale des Arts din Paris), programe de rezidenţă şi prin organizarea de conferinţe, expoziţii, concerte, projecţii de filme, seminarii etc.

Parte componentă a Institutului Cultural Român, Centrul Naţional al Cărţii are ca principal obiectiv promovarea literaturii române în străinătate prin: susţinerea financiară a traducerilor drin literatura română prin programele TPS-Translation and Publication Support Programme şi 20 de autori, a publicării de albume, cărţi, reviste dedicate culturii şi civilizaţiei româneşti prin programul Publishing Romania; acordarea de burse traducătorilor străini din limba română; reprezentarea României la tâguri internaţionale de carte; organizarea de întâlniri între editori români şi editori din diverse spaţii linguistice.


Contact

Aleea Alexandru nr. 38, 011824, Bucureşti, România  E-mail: icr@icr.ro  Tel.: +4 031 71 00 606  Fax: +4 031 71 00 607 www.icr.ro