Finanțări

Institutul oferă o serie de oportunități de finanțare pentru proiecte artistice, editoriale și academice. Solicitările vor fi adresate direct ICR București.

Oportunităţi de finanţare

Institutul Cultural Român anunță lansarea Programului CANTEMIR*, program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional. În cadrul acestui program, ICR va acorda finanțare nerambursabilă pentru inițiative culturale din domeniile arte vizuale (arte plastice, arte decorative, știință/cercetare și arhitectură, design, noile media, fotografie, performance) și artele spectacolului (teatru, muzică, dans). Evenimentele asociate proiectelor finanțate vor fi organizate exclusiv în afara țării.

Publishing Romania este un program de finanțare care se înscrie în strategia de promovare a culturii române în străinătate prin proiecte editoriale, desfășurată de Institutul Cultural Român.

Burse pentru traducători Programul de burse își propune formarea unei noi generații de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine precum și o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesioniști existenți.

Translation and Publication Support Programme TPS sprijină publicarea și difuzarea În lume a operelor relevante pentru cultura românească, din domeniile literatură și științe umane.

Programul: 20 de autori are ca scop promovarea creației literare românești pe piața internațională de carte. Acest program asigură finanțarea integrală a traducerii printr-un contract direct cu traducătorul și participă la acoperirea unui cuantum din cheltuielile pentru tipărire.

Burse pentru jurnaliști culturali din străinătate Acest program își propune promovarea fenomenului cultural românesc în presa străină. Astfel, ICR acordă burse jurnaliștilor străini care propun proiecte de lucru vizând România și cultura română.

Burse pentru cercetătorii străini Programul este dedicat perfecționării academice, vizând studenți în anii terminali, masteranzi și/sau doctoranzi, pentru pregătirea lucrărilor de licență/masterat/doctorat, care lucrează pe o temă românească.


Vă rugăm să ne contactați pentru detalii suplimentare sau asistență.