1989-2009: Religie și tranziție în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est discursul
7 - 9 OCTOMBRIE 2009

1989-2009: Religie și tranziție în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est

Locație:
Simpozionul internațional, deschis publicului larg, își propune să determine care a fost aportul bisericilor din statele Europei Centrale, de Est și de Sud-Est la schimbările politice și sociale provocate de momentul 1989 și câtă importanță i s-a acordat În acest context libertății confesionale. Un punct distinct al discuțiilor îl va constitui dezvoltarea ulterioară a bisericilor și a comunităților confesionale din aceste țări, mai ales în contextul integrării europene. La simpozion participă 12 institute culturale din Viena, evenimentul bucurându-se și de sprijinul Ministerului Federal al Afacerilor Europene și Internaționale. Temele simpozionului vor fi dezbătute și discutate de teologi, istorici ai religiilor, istorici, filozofi, sociologi și juriști din România, Bulgaria, Polonia, Slovenia, Slovacia, Cehia, Ungaria, Ucraina, Albania, Bosnia-Herțegovina, Croația, Serbia și Austria, care vor propune puncte de vedere din interiorul și exteriorul diferitelor comunități confesionale.