Cel ce se pedepsește singur ochiul
20 - 28 NOI '09 - FEB '10

Cel ce se pedepsește singur

ștefan Bertalan, Florin Mitroi, Ion Grigorescu – Arta și România În anii '80-'90

Locație:
Cel ce se pedepsește singur este o expoziție părtinitoare, eliptică și voit provocatoare. Este pâna la ora actuală singura expoziție dedicată celei mai dramatice și mai obscure perioade din istoria României recente. Alegerea celor trei artiști atipici, excesivi și radicali În manifestările lor de disensiune - ștefan Bertalan, Florin Mitroi și Ion Grigorescu – a fost dictată de mai multe considerente. Cel mai important este acela că, spre deosebire de marea masă a artiștilor autohtoni care s-au repliat pe poziții diferite după 1989, ei și-au continuat nebătut parcursul anterior, menținând o pilduitoare consecvență tematică, ideatică și artistică. Sub numele celor trei artiști nu se desfășoară un demers exhaustiv, lipsit de prejudecăți asupra istoriei artei românești de la sfârșitul sec. XX. Expoziția vrea să dea doar o idee. O idee asupra Încercărilor și Încrâncenărilor omenescului din România anilor '80-'90. Bertalan, Mitroi și Grigorescu stau Împotriva tuturor și dau seama despre ceilalți. Ei stau Împotriva unei lumi În care umanul atinsese pragul de jos al adaptării, acela al acceptării inacceptabilului, devenit parametru și regulă de bază nu doar a cotidianului, ci și a celor mai Înalte aspirații spirituale, sufletești, intelectuale. După lipsuri a apărut abundența, iar după oprimare a apărut revoluția, urmată de resemnare și de neparticipare – toate acestea nu reprezintă altceva decât schemele mari și plate ale derivei sociale În interiorul cărora survin acele ipostaze obscure ale definirii individuale (in)conștiente, atente și inerent critice, ipostaze ale căror antecedente și angrenaje intime constituie chiar miza fundamentală din Cel ce se pedepsește singur. (Erwin Kessler) Vernisaj: **19 noiembrie 2009, ora 19:00**, Abația Klosterneuburg, Sala terrena