Biblioteca ICR Viena litera
16 IANUARIE 2018

Biblioteca ICR Viena

Locație:

Biblioteca Institutului Cultural Român de la Viena oferă publicului larg, spre studiu la sala de lecturi din institut sau spre împrumut, peste 12.000 de documente de bibliotecă, cărţi în limba română şi traduceri în limba germană, engleză, franceză sau alte limbi, cărţi de ficţiune şi non-ficţiune, cărţi de specialitate din diferte domenii precum cultură şi civilizaţie, psihologie, filosofie, sociologie, politică, ştiinţe naturale, istorie, geografie, muzică, albume de artă, biografii, enciclopedii, dicţionare, ghiduri turistice, ziare, reviste, documente multimedia şi cărţi pentru copii. Fondul de carte s-a îmbogățit constant prin noile apariţii de la Editura ICR şi prin achiziţia unor titluri recent lansate, reprezentative pentru literatura română, inclusiv a unor volume apărute în limba germană şi a unor cărți pentru copii. De asemenea, amenajarea bibliotecii a încurajat editurile partenere să îmbogăţească fondul de carte: cu ocazia inaugurării, editura Polirom a donat Institutului Cultural Român de la Viena 500 de volume şi Editura Jurnalul Naţional tot un număr de 500 de exemplare, iar cu ocazia ediţiilor târgului de carte de la Viena – BUCH WIEN 2014, 2015, 2016 şi 2017 au rămas spre folosinţă cărţi de la editurile Deutscher Taschenbuch Verlag, Hochroth, Frank&Timme, Klampen, Klett-Cotta, Leykam, Nord-Süd, Paul Zsolnay, Pop, Residenz, Suhrkamp Buch Verlag für die Frau, Dörlemann, Mica Valahie, Sternberg Press, Waagenbach, Wieser şi Wunderhorn. O colecţie semnificativă din corpul bibliotecii ICR Viena o reprezintă fondul de carte „Ileana și Terenţiu Jiva“, donație realizată de Alexandru Todericiu şi Christina Stihhi în toamna anului 2015, ce cuprinde un număr de 650 titluri, preponderent lingvistică, limbă și literatură română, dar și străină, precum și literatură de specialitate din diferite domenii: psihologie, filosofie, sociologie, politică, ştiinţe naturale, artă, muzică, istorie, geografie sau enciclopedii, dicţionare generale şi de specialitate. În anul 2016, Biblioteca ICR Viena s-a extins prin generozitatea altor trei donaţii: editura Humanitas, ERSTE Österreichische  Spar-Casse Privatstiftung Wien, care cuprinde un număr de 55 de monografii și documente multimedia (DVD) – proiecte de cercetare şi documentare a relațiilor reciproce și a practicilor diferite în viața și cultura Europei de Sud-Est și Centrală şi colecţia donată de către Veronica Groth-Popescu, ce cuprinde peste 300 de exemplare din literatura română şi universală tradusă în limba română, fiind alcătuită din opere aparţinând tuturor genurilor literare: romane, schiţe, povestiri, nuvele, poezie, teatru, cu precădere din literatura cultă, dar şi din literatura populară.

Biblioteca Institutului Cultural Român de la Viena a fost inaugurată pe 30 august 2014, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Biblioteca ICR Viena şi sala de lecturi sunt deschise zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 şi 17.00. Pentru lista volumelor vă rugăm să accesaţi Catalogul Bibliotecii ICR Viena.