Străinul și propriul forma
14 - 8 MAR - MAI 2010

Străinul și propriul

Expoziție de grafică Adrian Uncruț

Locație:
Adrian Uncruț a studiat sculptura la Universitatea Națională de Arte „Nicolae Grigorescu“ din București. Artistul combină În mod brutal simbolistica motivelor sale cu dezvoltarea matematică, puternic tehnologizată a formelor. Personaje și forme dintre cele mai diverse populează lucrările lui Uncruț, construind o mitologie personală a artistului. Lucrările grafice cuprinse În expoziție depășesc stadiul de simplă schiță ce precede realizarea sculpturilor. Nu este vorba despre materiale de laborator, ci despre opere de artă de sine stătătoare, materializarea „grafică” a unor Îndelungi reflecții. Din punct de vedere formal, lucrările sunt radicale. Artistul schițează motivele sale În mod schematic, fără a le localiza În spațiul concret. Felul În care sunt trasate contururile contribuie la crearea unei texturi deosebite care dă imaginilor o dimensiune haptică. Reducția coloristică dezvoltă astfel o dinamică proprie. Preocuparea constantă și intensivă pentru teme ca “familia” sau “eroul” are mai multe explicații. Este vorba despre un cerc al intimității și familiarității, despre persoane și figuri dintre cele mai disponibile. și totuși, această cunoaștere intimă Îngreunează procesul de captare plastică. Ceea ce le transformă În cazuri exemplare pentru miza proiectul estetic al lui Uncruț: o artă liberă de anecdotic și de individual. Lucrările prezentate la Viena vor deveni pe parcursul anului 2010 obiectul a două expoziții dedicate artistului În Muzeele de Artă din Arad și Timișoara. Aceste evenimente, care Își găsesc, iată, o primă platformă de expunere la ICR Viena, subliniază maniera intensă și totuși necomplexată a artistului de a tematiza raportul dintre integrarea În patria de adopție, Austria, și lumea românească În care se Înrădăcinează cultural. Parteneri: Societatea Austro-Română AUSTROM, SRB Consulting Curator: Ana-Maria Altmann