Conferinţe Andrei Oişteanu discursul
19 - 20 IUNIE 2013

Conferinţe Andrei Oişteanu

Locație:

Institutul Cultural Român Viena şi Societatea Theodor Kramer vă invită la următoarele două evenimente:

 

  • Conferinţă Andrei Oişteanu "Construcţii ale imaginii evreului în Europa de Est ", miercuri, 19 iunie, ora 18:00, amfiteatrul 1 al campusului Universităţii Viena, 1090 Viena, Spitalg. 2. Eveniment organizat de Institutul de Iudaistică al Universităţii Viena, ICR Viena şi Societatea Theodor Kramer.

 

  • joi, 20 iunie, de la ora 18:00, Forumul pentru dialog internaţional Bruno Kreisky, 1190 Viena, Armbrusterg. 15 - „Zwischenweltfest" – Internaţionalitatea exilului. Andrei Oişteanu îl prezintă pe Mihail Sebastian, actriţa Dagmar Schwarz citeşte din jurnalele lui Mihail Sebastian.

AUTORUL

 

Andrei Oişteanu este cercetător la Institutul de Istorie a Religiilor (Academia Română), conferenţiar la Centrul de Studii Ebraice (Universitatea din Bucureşti) şi Preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Religiilor. Vezi http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Oi%C8%99teanu şi http://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Oi%C8%99teanu

 

EDIŢII ALE CĂRŢII ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

 

– Andrei Oişteanu, Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-central european, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2001, 470 pag., 170 ilustraţii.

– A.O., Idem, Ediţia a 2-a, revăzută, adăugită şi ilustrată, Humanitas, Bucureşti, 2004, 492 pag., 200 ilustraţii.

– A.O., Idem, Ediţia a 3-a, revăzută, adăugită şi ilustrată, Polirom, Iaşi, 2012, 605 pag., 200 ilustraţii.

 

EDIŢII ALE CĂRŢII ÎN GERMANĂ, MAGHIARĂ, ENGLEZĂ şi FRANCEZĂ:

 

– A.O., Das Bild des Juden in der rumaenischen Volkskultur. Zum Problem scheinbar positiver Vorurteile, Herausgegeben von Erhard Roy Wiehn, Hartung-Gore Verlag, Konstanz, 2002,

– A.O., A Képzeletbeli Zsido, traducere în maghiară de Hadházy Zsuzsa, Ed. Kriterion, Cluj-Napoca, 2005;

– A.O., Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian and Other Central-East European Cultures, University of Nebraska Press, Foreword by Moshe Idel, Translated by Mirela Adăscăliţei, Lincoln & London, 2009.

– A.O., Konstruktionen des Judenbildes: Rumänische und          Ostmitteleuropäishe Stereotypen des Antisemitismus, translated from Romanian Larisa Schippel, illustrated edition, Frank & Timme Verlag, Berlin, 2010.

– A.O., Les Images du Juif: Clichés antisémites dans la culture roumaine. Une approche comparative, Édition illustrée, Traduction: Pompiliu Ştefănescu, Preface: Matei Cazacu, Éditions Non Lieu, Paris, 2013.

 

PREMII OBŢINUTE DE CARTE:

 

– Marele premiu al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România, ASPRO, 2001;

– Premiul pentru istorie literară al Uniunii Scriitorilor din România (Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti), 2001;

– Premiul de excelenţă acordat de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, 2001

– Premiul pentru cea mai valoroasă carte, acordat de Fundaţia “Societatea civilă” şi de Revista “Sfera Politicii”, 2001;

– Premiul “Sara & Haim Ianculovici” pentru cea mai bună carte în domeniul “Istoriei gândirii”, acordat de Centrul Cultural Român din Haifa, Israel, 2005.

– Premiul “Alexandru D. Xenopol” al Academiei Române, acordat în 2011 pentru ediţia americană a cărţii Inventing the Jew, University of Nebraska Press

 

 

 

DESCRIEREA CĂRŢII

 

În volumul Imaginea evreului în cultura română Andrei Oişteanu urmăreşte modul în care s-au născut, au evoluat şi au supravieţuit (sau au dispărut) stereotipurile referitoare la evrei. Traseul acestei evoluţii începe de fiecare dată de la felul în care este perceput evreul la nivelul culturii arhaice şi tradiţionale (legende, basme, balade, colinde, snoave, superstiţii, reprezentări iconografice) şi se încheie cu imaginea evreului la nivelul culturii “înalte” (literatură cultă, eseistică, publicistică, literatură socio-politică în secolele XIX şi XX), urmărindu-se modul cum au migrat motivele specifice “antisemitismului popular” în planul “antisemitismului intelectual”. Perspectiva comparativă este mereu prezentă, fie că este vorba de cercetarea diacronică a clişeelor, fie de contextualizarea lor zonală. Subtitlul volumului anunţă de la bun început această perspectivă: Studiu de imagologie în context est-central european. Imagologia este o ştiinţă relativ nouă, cu rădăcini arhaice. Ea studiază modul în care o comunitate percepe o altă comunitate.

O altă perspectivă comparativă trezeşte interes, şi anume cea prin care se pune în evidenţă în ce măsură imaginea evreului în cultura română diferă sau nu faţă de imaginea altor “străini” cu care poporul român a conlocuit de-a lungul secolelor (maghiari, nemţi, romi, turci, armeni, greci etc.). Autorul desenează portretul robot al aşa-numitului “evreu imaginar”, care s-a compus de-a lungul timpului din clişee, legende, superstiţii, spaime şi informaţii prost digerate. Măsurarea distanţei dintre portretul “evreului imaginar” şi cel al “evreului real” (distanţă variabilă în timp şi spaţiu) este una dintre metodele de antropologie culturală folosite de autor. Stereotipurile (nu numai negative, ci şi cele aparent pozitive) din care se compune “evreul generic”, “abstract” şi “virtual”, sînt urmărite exhaustiv, în toate aspectele posibile: de la portretul fizic şi profesional al evreului, la cel moral şi intelectual, de la portretul magico-mitologic, la cel religios. Fiecare dintre aceste “portrete” compune o secţiune separată a cărţii. Studiul propriu-zis de imagologie etnică este dublat în mod fericit de unul de antropologie vizuală. Circa două sute de ilustraţii susţin demersul ştiinţific şi argumentativ al autorului. Volumul a declanşat o dezbatere necesară, vie şi polemică, în spaţiul public românesc după jumătate de secol de tabuizare a subiectului.

 

Andrei Oişteanu, Inventing the Jew, NebraskaUniversity Press, 2009

 

Editura Universităţii Nebraska a publicat în primăvara anului 2009 cartea lui Andrei Oişteanu, Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian and Other Central-East European Cultures (Inventând evreul. Stereotipuri antisemite în cultura română şi în alte culturi est-central europene), cuvânt înainte de Moshe Idel, University of Nebraska Press, Lincoln & London, 2009, 352 pp. Redăm mai jos prezentarea volumului aşa cum apare în catalogul editurii: “Inventing the Jew urmăreşte evoluţia clişeelor referitoare la evrei de la nivelul culturilor tradiţionale române şi est-central europene (legende, basme, balade, colinde, anecdote, superstiţii şi reprezentări iconografice), la nivelul culturilor „înalte“ (literatură, eseuri, articole de presă, scrieri socio-politice), arătând cum motivele specifice „antisemitismului popular“ au migrat către „antisemitismul intelectual“. Această perspectivă comparativă evidenţiază, de asemenea, felul în care imaginea evreilor s-a diferenţiat de cea a celorlalţi „străini“, cum ar fi ungurii, germanii, romii, turcii, armenii şi grecii. Distanţa dintre portretul „evreului imaginar“ şi şi cel al „evreului real“, o distanţă culturală care diferă în timp şi spaţiu, este analizată de autor prin prisma antropologiei culturale. Stereotipurile privind „evreul generic“ nu au fost exclusiv negative şi sunt descrise în carte în capitole care se referă la portretul fizic şi profesional, moral şi intelectual, magico-mitologic şi religios al evreului.”

 

 

Aprecieri în presă şi pe coperta a patra a cărţii

 

Andrei Oişteanu şi-a utilizat erudiţia în mod excelent. Este o carte apărută într-un moment propice, foarte valoroasă şi necesară. Nimeni dintre cei interesaţi de istoria (trecută şi prezentă) a antisemitismului est-central european, de naţionalismul radical şi de populismul etnocentric n-ar trebui să o rateze.”Vladimir Tismaneanu, Times Literary Supplement

 

“Andrei Oişteanu a compus o superbă lucrare de cercetare, care va servi ca o sursă fundamentală pentru viitoarele studii pe tema rădăcinilor culturale ale clişeelor referitoare la evrei, nu numai în România, dar şi în contextul mai larg al Europei Centrale şi de Est.”Alex Drace-Francis, East European Jewish Affairs

 

“Această carte este o contribuţie excepţională la studierea stereotipurilor referitoare «evreul imaginar» în România şi o lucrare importantă pentru cei interesaţi de percepţia culturală a evreilor în centrul şi estul Europei.”Günther Jikeli, Journal for the Study of Antisemitism

 

            “O carte în chip urgent necesară. Nimeni nu era mai potrivit să o scrie decât Andrei Oişteanu, cu răbdarea, precizia, echilibrul şi umorul cu care ne-a obişnuit de multă vreme. Cititorul va petrece câteva ceasuri de lectură pasionantă şi, dacă e om întreg, va cădea pe gânduri…”Andrei Pleşu, Rector of the New Europe College. Institute for Advanced Study, Bucharest

 

Bazat pe o cercetare meticuloasă, acest studiu este o profundă revelaţie a «celuilalt» în cultura occidentală. «Evreul imaginar», în întruparea sa specifică culturii române şi est-central europene, reverberează în toate creaţiile mitice infernale din Europa începând cu primul secol al creştinismului. Stratificarea poveştilor şi imaginilor are efectul unui film horror realizat de un maestru. Cartea lui Andrei Oişteanu este o privire pătrunzătoare asupra celui mai întunecat dintre secretele Europei. De aceea, este un text indispensabil“ – Andrei Codrescu, MacCurdy Distinguished Professor, Lousiana State University

 

Această carte este erudită, foarte bine documentată şi inteligent scrisă. Este o analiză comprehensivă şi explicită asupra unei multitudini de teme privind imaginea evreului, fiind, în acelaşi timp, o critică implicită a unei componente importante a culturii române. Dar, mai presus de toate, cartea lui Andrei Oişteanu este una foarte curajoasă“ – Moshe Idel, Max Cooper Professor, Hebrew University of Jerusalem

 

Un studiu antropologic profund şi edificator, alcătuit pe mai multe niveluri –  cultural, istoric, socio-politic şi religios – pe o temă nouă, şi totuşi atât de veche. Imaginea străinului spune multe despre istoria şi psihologia sa proprie, dar poate şi mai multe despre vecinul-observator. Între evreul-ficţiune şi cel real se află o întreagă istorie de mii de ani. Autorul acestei fascinante cărţi ne oferă o descriere şi o analiză aprofundată, subtilă şi lucidă a unui anumit spaţiu, dar mesajul său merge mult mai departe“ – Norman Manea, Profesor de literatură europeană şi scriitor-rezident la Bard College, New York