Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin Ministerul Afacerilor Externe ochiul
6 - 2 FEB - MAR 2018

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin Ministerul Afacerilor Externe

Locație:
  • Pictures
  • Video

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe,
cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993,
pentru anul universitar 2018 – 2019

1. Condiţii generale de atribuire a burselor

Numărul de burse: 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerul Educaţiei Naționale (MEN).

Criterii de calificare:

  1. Cetăţeni străni care provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE. Cetăţenii străini de origine română şi cei aparţinând comunităţilor istorice româneşti din proximitate beneficiază de alte programe de burse.
  2. Solicitantul bursei nu trebuie sa dețină cetățenia română, nu a solicitat sau nu a dobândit o formă de protecție în România, nu este apatrid a cărui ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii, nu este membru al corpului diplomatic acreditat la București sau membru de familie al corpului diplomatic acreditat în România, nu a mai beneficiat de bursă din partea statului român pe același ciclu de studii.
  3. Solicitantul bursei trebuie să prezinte acte de studii emise de instituții de învățământ acreditate / recunoscute, să aibă rezultate bune la învățătură, respectiv o medie a anilor de studiu de minimum 7 (șapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul „Bine”, după caz.
  4. Solicitantul bursei nu are, până la data de 31 decembrie a anului în care a fost nominalizat, vârsta mai mare de 35 de ani - pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare, inclusiv în domeniul sănătate.

Domeniile de studiu sunt următoarele: ştiinţe politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară, arhitectură, arte vizuale.

2. Demersuri pentru depunerea dosarelor de candidatură

Dosarele de candidatură se transmit doar prin intermediul misiunilor diplomatice. Dosarele depuse direct la birourile de registratură ale MAE sau MEN, precum şi dosarele depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.

4. Calendar de înscriere

Perioada de înscriere începe la data de 15 decembrie 2017, candidatul având obligaţia de a se interesa asupra condiţiilor pe lângă misiunea diplomatică unde doreşte să depună dosarul. Data limită de depunere a dosarelor la ambasada României la  Viena  este 2 martie 2018.

Dosarele incomplete sau cele care nu respectă domeniile de studiu și metodologia sunt considerate descalificate şi nu vor fi evaluate de comisia MAE. Dosarele candidaţilor respinşi în urma evaluării comisiilor MAE şi MEN nu se returnează. Dosarele depuse direct, la registratura MAE sau MEN nu sunt luate în considerare.

Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați http://www.mae.ro/node/10250